อั้ยแป้ง

อั้ยแป้ง
มึงตายแน่

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การแทนข้อมูล

1.พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นเลขฐานสอง
ภัทรา
ภ = 11000000
ไม้หันอากาศ = 11010001
ท = 10110111
ร = 11000011
สระอา = 11100101
2. พิมพ์เด็กเก่งและดีเป็นตัวเลขฐานสอง
เด็กเก่งและดี
สระเอ = 11100000
ด = 10110100
ไม้ไต่คู้ = 11100111
ก = 10100001
สระเอ = 11100000
ก = 10100001
ไม้เอก = 11101000
ง = 10100111
สระเอ = 11100001
ล = 11000101
สระอะ = 11010000
ด = 10110100
สระอี = 11010101

1 ความคิดเห็น: